Norrbärke Sparbank

Dalarnas län

Information

Norrbärke Sparbank är ett av många företag som finns i Smedjebacken. Det är nämligen den kommunen som Norrbärke Sparbank finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Norrbärke Sparbank är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Norrbärke Sparbank som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1859-01-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Vasag. 5, 777 30, Smedjebacken. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Norrbärke Sparbank så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0240-71900.

Smedjebacken arbetar för att företag som Norrbärke Sparbank ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Norrbärke Sparbank. Det finns flera företag i Dalarnas län.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford ringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkre dit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelå ning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förvaltning av fastigheter och tomträtter 16. rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 17. förmedling av försäkringar 18. tillhandahållande av datatjänster 19. pensionssparrörelse, efter tillstånd, Sparbankens verksamhetsområde omfattar Smedjebackens kommun.

Firmatecknare för Norrbärke Sparbank är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Boström, Ingrid Monika -Göransson, Kjell Conny -Höök, Lena Christina -Larson, Mats Torbjörn -Lindberg, Emma Kristina.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Norrbärke Sparbank och det är följande personer, Höök, Lena Christina som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Lindberg, Emma Kristina som är född 1973 och har titeln Extern firmatecknare, Larson, Mats Torbjörn som är född 1957 och har titeln VD, Larson, Mats Torbjörn som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Kjell Conny som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Boström, Ingrid Monika som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde.Björklund, Jerry Niklas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Morell, Lars Uno Herman som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyman, Jessica Margareta som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot.Seger, Ulf Olov som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Larsson, Liss Lars Åke som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant.Melin, Carl Göran som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Norrbärke Sparbank är 583800-5246.